VAŽNI TELEFONI


Ova sekcija će se dopunjavati

Osnovna škola „Stefan Nemanja“ Studenica – 036/5436-050 
Osnovna škola „Milun Ivanović“ Ušće – 036/5430-055 

Mesna kancelarija Ušće – 036/5430-187 
Mesna kancelarija Studenica – 036/5436-152 
Mesna kancelarija Rudno – 036/5437-055 
Mesna kancelarija Gokčanica – 036/424-060 

Manastir Studenica – 036/5436-050 
Konak manastira Studenica – 064/6467492 

Pošta Studenica – 036/5436-411
 Pošta Ušće – 036/5430-116
 Pošta Rudno – 036/5437-175 

Ambulanta Ušće – 036/5430-114 
Ambulanta Studenica – 036/5436-194 
Apoteka Studenica – 036/5436-223
Apoteka Ušće – 036/5430-203 

Mesna zajednica Studenica – 036/5436-459 
Mesna zajednica Ušće – 036/5430-133 

Srbijašume Ušće – 036/5430-011 
RFZO Ušće (socijalno) – 036/5430-051